Biz hakda

about

RC GROUP esasan iýmit premiksi, haýwan ösümlik dermanlary we haýwan saglygy we ş.m. öndürýär.

Gözlegleri, ösüşi, önümçiligi we satuwy öz içine alýan giňişleýin kompaniýa.

Özümiziň zawodymyz bar, buýrugy çalt gutaryp bileris we mukdary kepillendirilýär.

Wet lukmançylyk fabrigi 1998-nji ýylda döredilip, Hytaýyň oba hojalyk uniwersiteti we Hytaýyň adaty Hytaý lukmançylygy uniwersiteti bilen Hytaýyň lukmançylyk önümlerini bilelikde ösdürmek üçin hyzmatdaşlyk edilýär. Önümleriň täsiri kliniki deňeşdirme synaglaryndan geçdi we daýhanlar tarapyndan tassyklandy.

Şonuň üçin ösümlik lukmançylygy soňky ýyllarda ykrar edildi we käbir ýurtlar aýratyn agentlere gol çekmegimizi tapdylar.

Iýmit premiks zawody 2000-nji ýylda esaslandyryldy, iň uly premik ussahanasy, bir günde 200 tonna öndürip biler. Bu önümçilik liniýasynda garyşdyrmak we iýmitlendirmek üçin bir wagtyň özünde 40 sany poroşok bar. Iýmitlendiriş gatnaşygy kompýuter tarapyndan dolandyrylýar we örän takyk. Iýmitlendirmekden, gaplamakdan we gaplamakdan hiç kim ýok, olar awtomatlaşdyrylan. Howpsuzlyk we hapalanma ýok.

Witaminler we minerallar hemmesi örtülendir we ýaramlylyk möhleti has uzyn we aňsat peselmeýär.

herbal-store12

Önümlerimiz Awstraliýa, Indoneziýa, Orta gündogar, ABŞ, Angliýa we ş.m. ýaly köp ýurtlara eksport edildi. 

OEM we ODM bilen edip bileris.