üsgülewigi bejermek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üsgülewigi bejermek

Düzümi: Efedra, Ajy badam, gips, gowrulan likor
Aýratynlyklary: goýy goňur suwuklyk
Görkeziş:
Dem alyş ýollarynyň ýokançlygy, ýiti we dowamly bronhit sebäpli döreýän üsgülewükleri we gury tabaklary bejermek üçin ulanylýar
Broýler 15-18 gün: öýkeninde çal-goňur nekrotik lezýonlar peýda bolanda, bu önüm trakeal emboliýasynyň öňüni almak üçin dem alyş ýollaryny arassalamak üçin ulanylyp bilner.
Ulanylyşy we dozasy:
500ml 3L günüň dowamynda 4 sagadyň dowamynda 200L agyz suwuny garmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler