gyzzyrmany bejermek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzzyrma bejergisi

Kompozisiýa:

Efedra, Bupleurum, Gips, Anemarrhena, Japonika Tüwi, Ygtyýar we ş.m.

Aýratynlyklary: goýy goňur suwuklyk

Görkeziş:
Broýler we gatlaklara sanjym immunizasiýasy sebäpli döreýän gyzzyrma üçin ulanylýar.
Sowuk we beýleki dürli sebäplerden döreýän gyzzyrma.

Ulanylyşy we dozasy:
500ml 3-5 günüň dowamynda 150-250L agyz suwuny garmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler