Sowuk bejergisi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sowuk bejergisi

Düzümi: zynjyr, akonit, gowrulan süýji, astragalus, tüwi çakyry, epimedium
Görkezişler: iýmitiň kabul edilmegini öňe sürmek, birmeňzeşligi ýokarlandyrmak, garşylygy ýokarlandyrmak; immun basyşyny aýyrýar.
Doz:
1) Towuk: 1-7 gün, 0,2ml / sany. Sarynyň siňdirilmegine kömek ediň we immun organlarynyň ösüşini çaltlaşdyryň. 7 günlük beden agramyny artdyryň we birmeňzeşligi ýokarlandyryň.
2) 60 günlük geçirmek / giňeltmek topary 0,5ml / pc.
3) Sowuk stresden soň 1ml / pc. (Sowukdan soň bar bolan dermanlar)
4) Sowuk derman ulanylandan soň: 1ml / sany.
5) refrakter E. coli, dem alyş ýollaryny bejermekde hyzmatdaşlyk ediň. 2 gün yzygiderli 1ml / pc.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler