AKL bejergisi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AKL bejergisi
Düzümi: Kodonopsis, Astragalus, Licorice, Aconite, Guradylan zynjyr, kornus, ösümlik, Gentian, incinçen, Bupleurum, Gardenia, Salwia, Rhubarb, Angelica, White Peony.
Ankaranyň täsiri ilkibaşda “Goşulýan beden gepatiti” diýlip atlandyryldy, ýöne soňra Pakistanyň Ankara şäherinde ýüze çykan wirus sebäpli “Ankara keseli” diýlip atlandyryldy. Towuklarda duýdansyz ölümiň köpelmegi, agyr ganazlyk, sarylyk, ulaldylan bagyr, dalak we böwrek, gan akma we nekroz bilen häsiýetlendirilýär. Bagryň içine goşulýan jisimleriň bardygyny we bu kesele “ganazlyk sindromy” hem diýilýär.
Kliniki ýüze çykmalar: Iň ýiti, duýdurmazdan birden ýere gaçýar. Hroniki: depressiýa, bulam-bujar ýelekler, burun zyňmak, çalt dem almak, sary we ýaşyl boş tabaklar, newrologiki alamatlar, boş aýaklar, birneme ýadawlyk, etli sakgalyň reňklenmegi.
Ulanylyşy we dozasy: 3 günlük günde 500g garyndy 150 kg iýmit.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler