Bagyr we böwrek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bagyr we böwrek

Görkeziş: wibrio gepatit we wirus kesellerinden döreýän bagyr we splenomegali, degenerasiýa we nekroz; ýagly bagyr sindromy, iýmitiň ýaramazlaşmagy, neşe serişdelerinden zäherlenmek we ş.m. sebäpli dörän bagyr we böwrek zeperleri ;;
Bu önüm 16 günüň içinde broýler üçin bir gezek ulanylýar, bu duýdansyz ölüm sindromynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler we soňky döwürde ölümi azaldyp biler.
Keseli bejermegiň soňky tapgyrynda bu önüm zeper ýeten bagyr we böwrekleri bejermek we içerki organlaryň işini dikeltmek üçin ulanylýar.
28 ýaşyndaka bu önümi ulanmak neşe galyndylaryny çalt metabolizasiýa edip, bagyr we böwrek çalşygyny üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler