5% sygyr etiniň premiksi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Premiks minerallardan, witaminlerden we mikroelementlerden ýasalýar we fermentler, aminokislotalar, efir ýaglary, ösümlik ekstraktlary we ş.m. ýaly köp sanly goşundylar iýmitiň emele gelmegi üçin möhümdir. Haýwanlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çig mallary doldurýar we deňleşdirýär.
fomulýasiýa toparlarymyz tarapyndan döredilen standart premiks öndürýär. Mundan başga-da, elýeterli çig malyna, görnüşlerine we haýwanlaryň ösüş ädimlerine görä müşderilerimiz üçin şahsylaşdyrylan formulalary öndürip bileris.
Premiksimiziň goşma derejesi dürli sebäplere görä (tort, premiksiň birmeňzeşligi, önümçilik gurallaryna uýgunlaşma, iýmit howpsuzlygy we ş.m.) 0,1% -den 5% -e çenli üýtgeýär. 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler