guş kepderi üçin petmeds

 • racing pigeon medication

  kepderi dermanlary

  Zawodymyz 2005-nji ýylda esaslandyryldy we GMP (14 önüm), sanjym, agyz, dezinfeksiýa, poroşok we iýmit goşundylaryndan geçdi. Önümlerimiz Sudanda 、 Efiopiýa 、 Arabystan 、 Müsür 、 Päkistan 、 Owganystan 、 Günorta Afrika 、 orta gündogarda we ş.m. satylýar. Iwermektin sanjym 、 oksitetrasiklin sanjym we kepderi dermanlary, ösümlik dermanlary esasy önümlerimizdir. önümimiz bäsdeşlik edýär.
 • Oxyclozanide10mg +Levamisole20mg tablet

  Oksiklozanide10mg + Lewamisole20mg planşet

  OXYCLOZANIDE LEVAMISOLE TABLETLERI Aşgazan-içege nematodlarynyň öýken gurçuklary DÖWRÜNI: Her planşetde: Oksiklozanid bar. …… .. ………… .. …………………….… 10mg Lewamisole ……………………………………… ………. ... DOSAGE: Dilden kabul edilmeli levamisol hökmünde hasaplanýar. Kepderi: 1 tablet r ...
 • six in one for pigeon

  alty sany kepderi üçin

  kepderi üçin bir alty ), aşgazan-içege alamatlary (gusmak, içgeçme, ekin keseli - iýmit siňdirmezlik), ornitoz we birleşdirilen alamatlar. Ulanylyşy we dozasy: Öňüni almak üçin ...
 • kill parasite for pigeon

  kepderi üçin paraziti öldüriň

  Görkezişler: Kepderi höwürtgesinde, guş höwürtgesinde we guş bedeninde paraziti netijeli öldürýär. Adamlar, kepderi, guşlar üçin önüm howpsuz, zyýansyz. Uýgunlaşma alamatlary: Bu parazit kepderiler, towuklar we haýwan guşlarynyň her dürli görnüşi: garynjalar, garynjalar, ýelek bitleri, ýelek burunlary, tarakanlar, garynjalar.
 • two in one for flying pigeon

  uçýan kepderi üçin ikisi

  iki görkeziji: Esasan salmonella ýokançlygy, adenowirus ýokançlygy, bazilýar dizenteriýa, wirus enterit, refrakter içgeçme, nekrotizleýji enterit we düşündirilmedik içege içgeçmesi üçin ulanylýar. 1. waterhli görnüşli suw tabagy, dizenteriýa, sary-ýaşyl reňkli suwuk tabul, basýan suw tabagy, fiziologiki sian tabagy, bakterial mukus tabagy we ş.m .; 2, işdäňi ýitirmek, agyz suwunyň köpelmegi, ganatlaryň gaçmagy, ýelekleriň gaçmagy, gusmak, zyňmak, ekin iýmitleri, suw ýygnamak, gaz ýygnamak ...
 • Trichomonas-Coccidian-clearing Capsule

  Trihomonas-Koksidian arassalaýjy kapsulasy

  Trihomonas-koksidian arassalaýjy kapsulanyň düzümi: Metronidazol, sulfaklozin, witamin görkezişi: Trihomalaryň we koksidianlaryň ikisini hem arassalamak we saklamak, içgeçmäni bejermek we içegäniň mukozasyny bejermek. Ulanyş usuly: Günde bir kapsulany alyň Uly bejergi wagtynda 3-5 günden uly ýaşly kepderi üçin. Halfarym doza gysgyç ýa-da Öňüni almak üçin kabul edilýär. Idearamaz täsirleri: hiç biri Saklama: gury ýerde saklaň. Duýduryş: çagalardan uzak duruň Paket: 120 kapsula / çüýşe
 • Anti-adenovirus Capsule

  Antenowirus kapsulasy

  Antenowirus kapsulasynyň düzümi: Hytaýyň adaty lukmançylygy Görkeziş: Adaty birleşme taýýarlyklary, köp wirusy öldürip biler, patogen bakteriýalary we iýmit siňdiriş ulgamyny öldürip biler we bagryň zeperlenmesini wirusdan, bakteriýadan gorap biler. Ulanyş usuly: Bejergi üçin 3-5d-den gowrak günde bir ýa-da iki gezek bir kapsulany alyň. Sykyjy ýa-da öňüni almak üçin kabul edilen ýarym doza. Iýmit siňdiriş we aşgazan poroşoklary bilen işleşiň, panjara täsir edýär. Idearamaz täsirleri: hiç biri Saklama: gury ýerde saklaň. Duýduryş: ...
 • Neomycin Sulfate10mg +Sulfanilamide10mg+ Paracetamol20mg+multivitamin

  Neomisin sulfat10mg + sulfanilamid10mg + parasetamol20mg + multivitamin

  Neomisin sulfat10mg + sulfanilamide10mg + parasetamol20mg + köpugurly kompozisiýa: Her bir planşetde: Neomisin sulfat ……………………… .. ………. …… .10mg sulfanilamid ……………………. ……………… ……… .10mg Parasetamol ……………………. …………… ..20mg B1 witamini ……………………. …………… .. ………… ..4.5mg B6 witamini ……………………. ……………… ..4.5mg B12 witamini ……………………. ……. ……………… ….
 • Norfloxacin10mg tablet

  Norfloxacin10mg planşet

  Norfloksasin10mg planşet Kepderi üçin bakteriýa keseli: Her tabletde: Norfloksasin bar. bakteriýalardan döremegine güman edilýär. DOSAGE: Her kilograma janly beden agramy 10mg. Itler / Pişikler: 2-4 günüň dowamynda her 12 sagatdan 1 tablet. Kepderiler: 1-nji gün 2 tabletka. 2-4-nji gün: 1 planşet. Bejerginiň dowamlylygy: 3-5 gün. GÖRNÜŞ WAGTY: 7 gün. Adam üçin ýumurtga öndürýän guşlarda ulanmaň ...
 • strength bone

  berk süňk

  süňkleri berkitmek Kepderi ulanmak üçin ýörite düzülendir: Iň tygşytly ýokary spesifikasiýa guş kalsiý goşundysy. Kalsiniň ýetmezçiligine şübhelenip ýa-da köpeltmek üçin zerur. Dogry kalsiý derejesini saklaýar.
 • Florfenicol 10mg+Multivamin tablet

  Florfenikol 10mg + Multivaminli planşet

  “FlORFENICOL TABLETS” kepderi üçin dem alyş keseli DÖWRÜ: Florfenikol 10mg + Multivamin INDICATION: esasan mal, doňuz we balyklary dem alyş keseli (CRD) bilen bejermek üçin ulanylýan antibiotikdir. Florfenikol käwagt itlerde we pişiklerde ulanylýar.
 • Doxycycline HCL 5mg+Spiramycin 10mg tablet

  Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg planşet

  Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg planşet Hlamidioz we antiprotozoal we antihelminth KOMPOSITIONASY: Doksisiklin HCL 5mg + Spiramisin 10mg BELLIK: orintoz, hlamidioz, towuk keseli ýa-da tutujy gyzzyrma. antiprotozoal we antihelminthiki bejergisi. Esasan ýumşak dokuma ýokançlyklaryny bejermek üçin bellenilýär. DOSAGE: Birinji gün üçin iki sany tablet. Ikinji günden başlap günde bir planşet. GÖRNÜŞ: Bejergi wagtynda grit, minerallar we kalsiý önümlerini ulanmaň ....
123 Indiki> >> Sahypa 1/3