iýmit premiksi

 • 4% middle pig feed premix

  4% orta doňuz iýmit premiksi

  Her KG mazmuny 4% orta doňuz iýmit premiksi VA IU 60,000-162,000 Fe g 1-8 VD3 IU 25,000-125,000 Cu g 0.125-0.625 VE mg≥ 600 Zn g 1-2 VK3 mg 15-150 Mn g 0.25-3.5 VB1 mg ≥ 20 Se mg 3-12.5 VB2 mg≥ 160 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 25 L-lizin% ≥ 3.9 VB12 mg≥ 0.3 Ca% 8-20 Nikotin kislotasy mg≥ ...
 • 4% breast feeding pig feed premix

  4% ene süýdi bilen iýmitlendirýän doňuz iýmit premiksi

  Ene süýdi bilen iýmitlendirýän doňuzlar her KG mazmuny VA IU 80,000-175,000 Fe g 1.2-8 VD3 IU 30,000-125,000 Cu g 0.15-0.625 VE mg≥ 1000 Zn g 1.2-2.5 VK3 mg 30-250 Mn g 0.35-3.5 VB1 mg≥ 30 Se mg 4-12.5 VB2 mg≥ 100 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 40 L-lizin% ≥ 2,5 VB12 mg≥ 0.4 Ca% 10-20 Nikotin kislotasy mg≥ 600 tatol P% 1.5-4 D-Pantotenat mg ≥500 Nacl% 8-15 Fol turşusy mg≥ 120 ...
 • 5% goat feed premix

  5% geçi iýmit premiksi

  Premiks minerallardan, witaminlerden we mikroelementlerden ýasalýar we fermentler, aminokislotalar, efir ýaglary, ösümlik ekstraktlary we ş.m. ýaly köp sanly goşundylar iýmitiň emele gelmegi üçin möhümdir. Haýwanlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çig mallary doldurýar we deňleşdirýär. Premiks, ördek iýmit goşundylary, gatlak iýmit goşundylary we ogul bilen üpjün edýäris. Köp ýyllap halkara söwdasy sebäpli kompaniýa gözleg, önümçilik we satuw bilen ösýär. Önümlerimiz köp ýurda eksport edildi, ...
 • compound premix multivitamin powder

  goşma premiks multivitamin tozy

  Premiks, ördek iýmit goşundylary, gatlak iýmit goşundylary we ogul bilen üpjün edýäris. Köp ýyllap halkara söwdasy sebäpli kompaniýa gözleg, önümçilik we satuw bilen ösýär. Awstraliýa, Kanada, Orta gündogar, ABŞ, Angliýa we ş.m. ýaly köp ýurtlara eksport edilen önümlerimiz OEM / ODM bilen edip bileris. fomulýasiýa toparlarymyz tarapyndan döredilen standart premiks öndürýär. Mundan başga-da, elýeterli çig malyna, görnüşlerine we ösüş ädimlerine görä müşderilerimiz üçin şahsylaşdyrylan formulalary öndürip bileris ...
 • 5% beef feed premix

  5% sygyr etiniň premiksi

  Premiks minerallardan, witaminlerden we mikroelementlerden ýasalýar we fermentler, aminokislotalar, efir ýaglary, ösümlik ekstraktlary we ş.m. ýaly köp sanly goşundylar iýmitiň emele gelmegi üçin möhümdir. Haýwanlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çig mallary doldurýar we deňleşdirýär. fomulýasiýa toparlarymyz tarapyndan döredilen standart premiks öndürýär. Mundan başga-da, elýeterli çig malyna, görnüşlerine we aniniň ösüş ädimlerine görä müşderilerimiz üçin şahsylaşdyrylan formulalary öndürip bileris ...
 • 4% pregnant pig feed premix

  4% göwreli doňuz iýmit premiksi

  PIG PREMIX 4% Göwreli A witamini, D3 witamini, E witamini, K3 witamini, B1 witamini, B2 witamini, witaminB6, witamin B12, nikotin kislotasy, D-kalsiý pantotenaty, fol kislotasy, D-biotin, gara sulfat, sink sulfat, marganes sulfat, natriý selenit, kalsiý ýod, DL-metionin, L-lizin gidroklorid, kalsiý wodorod fosfat, kolin hloridi, natriý hlorid, kalsiý karbonat, kalsiý bikarbonat, fitaza, laktobasillus fitat, mannaza, proteaz we ş.m. DOSAGE Garyşyk töleg bilen ...
 • 4% piglets feed premix

  4% doňuz eti premiksi iýmitlendirýär

  PIG PREMIX 4% PIGLET INGREDIENTS A witamini, D3 witamini, E witamini, K3 witamini, B1 witamini, B2 witamini, witaminB6, B12 witamini, nikotin kislotasy, D-kalsiý pantotenaty, fol kislotasy, D-biotin, mis sulfat, mis sulfat Sink sulfat, marganes sulfat, natriý selenit, kalsiý ýod, DL-metionin, L-lizin gidroklorid, kalsiý wodorod fosfat, kolin hloridi, natriý hlorid, kalsiý karbonat, kalsiý bikarbonat, fitaza, laktobasillus fitat, mannaza, proteaz we ş.m. DOSAGE. ..
 • 5% duck feed premix

  5% ördek iýmit premiksi

  5% ördek iýmit premiksi INGREDIENTS A witamini, D3 witamini, E witamini, K3 witamini, B1 witamini, B2 witamini, witaminB6, witamin B12, nikotin kislotasy, D-kalsiý pantotenaty, fol kislotasy, D-biotin, gara sulfat, mis sulfat, Sink sulfat, marganes sulfat, natriý selenit, kalsiý ýod, DL-metionin, L-lizin gidroklorid, kalsiý wodorod fosfat, kolin hloridi, natriý hlorid, kalsiý karbonat, kalsiý bikarbonat, fitaza, laktobasillus fitat, mannaza, proteaz we ş.m. DOSAGE. ..
 • 3% finisher layer premix

  3% gutarnykly gatlak premiksi

  premiksler ýokary hilli deňagramly garyndylardyr. Kompozisiýalar guş, mal, geçi, goýun, doňuz we düýe ýaly ähli görnüşleriň takyk zerurlyklaryna esaslanýar. DufaMix premiksleri, müşderiniň isleglerine baglylykda 0,01% -den 2,5% -e çenli goşma nyrhlarynda elýeterlidir. Pigmentleriň, fermentleriň, mikotoksin baglaýjylaryň we tagam beriji maddalaryň goşulmagy, iýmit goşup, bahany goşmak we jedel döretmek arkaly iýmitiň gowulaşjak garyndysyna goşmak üçin iýmit goşundylarynyň diňe birnäçe mysalydyr ...
 • 2.5% starter broilers feed premix

  2,5% başlangyç broýler premiksi iýmitlendirýär

  konsentratlar ähli zerur witaminleriň, minerallaryň, yz elementleriniň we antioksidantlar, pigmentler we ýokary siňdirilýän beloklar bilen garylan fermentler ýaly goşundylaryň birleşmesidir. Belok konsentratlary guş, maldar we doňuz ýaly ähli görnüşleriň takyk zerurlyklaryna esaslanýar. Iýmit konsentratlary, müşderiniň isleglerine baglylykda, doly iýmitiň 2,5% -den 35% -ine çenli goşma nyrhlarynda elýeterlidir. Iýmit konsentratynyň düzümi ...
 • 2.5% grower broiler feed premix

  2,5% ösdürip ýetişdiriji broýler iýmit premiksi

  fomulýasiýa toparlarymyz tarapyndan döredilen standart premiks öndürýär. Mundan başga-da, elýeterli çig malyna, görnüşlerine we haýwanlaryň ösüş ädimlerine görä müşderilerimiz üçin şahsylaşdyrylan formulalary öndürip bileris. Premiksimiziň goşma derejesi dürli sebäplere görä (tort, premiksiň birmeňzeşligi, önümçilik gurallaryna uýgunlaşma, iýmit howpsuzlygy we ş.m.) 0,1% -den 5% -e çenli üýtgeýär. 2,5% premiksi maslahat berýäris. Çeýeligimiz, her bir ýurduň aýratyn talaplaryna jogap berip biler (premix, top feedi ...
 • 5% grower broiler feed premix

  5% ösdürip ýetişdiriji broýler iýmit premiksi

  5% ösdürip ýetişdiriji broýler iýmit premiksi INGREDIENTLER A witamini, D3 witamini, E witamini, K3 witamini, B1 witamini, B2 witamini, B6 witamini, nikotin kislotasy, D-kalsiý pantotenaty, fol kislotasy, D-biotin, gara sulfat, mis sulfat , Sink sulfat, marganes sulfat, natriý selenit, kalsiý ýod, DL-metionin, L-lizin gidroklorid, kalsiý wodorod fosfat, kolin hloridi, natriý hlorid, kalsiý karbonat, kalsiý bikarbonat, fitaza, laktobasillus fitat, mannaza, proteaz we ş.m. .
12 Indiki> >> Sahypa 1/2