weterinariýa

 • Iwermektin çukury 0,08%

  Iwermektin çukury 0,08%

  Iwermektin çukury 0,08% GÖRNÜŞ: Her ml-de bolýar.: Iwermektin …………………………… .. 0.8 mg.Solventler mahabaty ………………………… .. 1 ml.Düşündiriş: Iwermektin awermektinler toparyna degişlidir we tegelek gurçuklara we parazitlere garşy hereket edýär.Görkezişler: Aşgazan-içege, bit, öýken gurçuklaryny, oestriaz we gabyklary bejermek.Trihostrongylus, Kuperiýa, Ostertagiýa, Haemonçus ...
 • Toltrazuril 2,5% Agyz ergini

  Toltrazuril 2,5% Agyz ergini

  Toltrazuril Agyz boşlugynyň 2,5% DÖWRÜNI: Her ml-de bar: Toltrazuril …………………………………… 25 mg.Solventler mahabaty ………………………………… 1 ml.Düşündiriş: Toltrazuril, Eimeria spp-e garşy işjeňlik bilen antikoksiddir.guşlarda: - Towukda Eimeria acervulina, brunetti, maxima, mitis, nekatrix we tenella.- Eimeria adenoidler, galloparonis we ...
 • Iwermektin 1.87% goýuň

  Iwermektin 1.87% goýuň

  Düzümi: (Her 6,42 gr pasta bar)
  Iwermektin: 0,120 gr.
  Alyjylar csp: 6,42 gr.
  Hereket: Çyg.
   
  Ulanyş görkezijileri
  Parazitisid önümi.
  Kiçijik strongilideos (Cyatostomun spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylcostephanus spp., Gyalocephalus spp.)
   
  Parascaris ekworumy (ýetişen görnüşi we liçinkalary).
  Trihostrongylus axei (ýetişen görnüş).
  Strongiloid westerii.
  Dictyocaulus arnfieldi (öýken parazitleri).
 • Neomisin sulfat 70% suwda ereýän poroşok

  Neomisin sulfat 70% suwda ereýän poroşok

  Neomisin sulfat 70% suwda ereýän poroşok OMPOSITIONA: Bir gramda bar: Neomisin sulfat …………………… .70 mg.Daşaýjy mahabat ……………………………… .1 g.Düşündiriş: Neomisin, Enterobacteriaceae, mysal üçin Escherichia coli-yň käbir agzalaryna garşy aýratyn işjeňligi bolan giň spektrli bakterisid aminoglikozid antibiotikdir.Onuň hereket usuly ribosomal derejesinde....
 • Albendazol 2,5% / 10% agyz ergini

  Albendazol 2,5% / 10% agyz ergini

  Albendazol 2,5% agyz ergini GARŞY: Her ml-de bar: Albendazol ……………… .. 25 mg Solventler mahabaty …………………… .1 ml Düşündiriş: Albendazol benzimidazol toparyna degişli sintetiki anthelmintikdir - gurçuklaryň giň toparyna garşy we has ýokary doza derejesinde bagyr çişmesiniň ulularyna garşy işjeňlik.Görkezişler: gölelerde, mallarda, geçilerde we goýunlarda gurçuk ýokançlygynyň öňüni almak we bejermek: Aşgazan-içege gurçuklary: Bunostomu ...
 • gentamisin sulfat10% + doksiklin giklat 5% wps

  gentamisin sulfat10% + doksiklin giklat 5% wps

  gentamisin sulfat10% + doksiklin gliklat 5% wps Düzümi: Her gram poroşokda: 100 mg gentamisin sulfat we 50 mg doksiklin giklat bar.Hereketiň spektri: Gentamisin amin glikozidler toparyna degişli antibiotikdir.Gram-pozitiw we Gramnegatiw bakteriýalara garşy bakterisid işjeňligi bar (şol sanda: Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., E. coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococci)Mundan başga-da, Kampile garşy işjeň ...
 • Tetramizol 10% suwda ereýän poroşok

  Tetramizol 10% suwda ereýän poroşok

  Tetramizol suwda ereýän poroşok 10% GÖRNÜŞ: Her 1 gramda 100mg tetramizol gidroklorid bar.Düşündiriş: Ak kristal tozy.FARMAKOLOGI: A: Tetramisol köp nematodlary bejermekde, esasanam içege nematodlaryna garşy işjeň bolan anthelmintikdir.Nematod ganglýasyny gyjyndyryp, duýgur gurçuklary ysmaz edýär.Tetramizol gan bilen çalt siňýär, nejis we peşew arkaly çalt çykýar.Görkezişler: Tetramizol 10% askariazy bejermekde täsirli, ho ...
 • Albendazol 250 mg / 300mg / 600mg / 2500mg bolus

  Albendazol 250 mg / 300mg / 600mg / 2500mg bolus

  Albendazol 2500 mg Bolusyň düzümi: Bolusyň düzüminde: Albendazol ……………………………………… .. 2500 mg Düşündiriş: Albendazol sintetik anthelmintik bolup, benzimidazol-emele gelenler toparyna degişlidir. Gurçuklaryň giň gerimi we has ýokary dozada, ulularyň bagyr çişmesine garşy.Görkezişler: Gölelerde we mallarda gurçuk ýokançlygynyň öňüni almak we bejermek: G ...
 • Metamizol natriý 30% sanjym

  Metamizol natriý 30% sanjym

  Metamizole natriý sanjymy 30% Her ml-de Metamizole natriý 300 mg bar.Düşündiriş Reňksiz ýa-da sarymtyl açyk ergin, birneme ýelimli steril ergin SÖICGÜLERI Katarral-spazmatiki kolik, atlarda meteorizm we içege iç gatamagy;dogulanda ýatgy ýatgysynyň spazmlary;peşew we öt haltasynyň agyrylary;newrologiýa we newrit;ýiti aşgazan dilatasiýasy, agyr kolik hüjümleri bilen bilelikde, haýwanlaryň gahar-gazabyny ýeňletmek we aşgazan la üçin taýýarlamak üçin ...
 • Deksametazon 0,4% sanjym

  Deksametazon 0,4% sanjym

  Deksametazon sanjymy 0,4% GÖRNÜŞ: Her ml-de bar: Dexametazon bazasy ……….4 mg.Solventler mahabaty …………………… .1 ml.Düşündiriş: Deksametazon güýçli antiflogistik, allergiýa garşy we glýukoneogenetiki täsiri bolan glýukokortikosteroiddir.Görkezişler: gölelerde, pişiklerde, mallarda, itlerde, geçilerde, goýunlarda we doňuzlarda aseton ganazlygy, allergiýa, artrit, bursit, şok we tendowaginit.GÖRNÜŞLER Abort ýa-da irki bölünişik talap edilmese, Glukortin-20-iň soňky administrasiýasy ...
 • Florfenikol 30% sanjym

  Florfenikol 30% sanjym

  Florfenikol sanjymy 30% GÖRNÜŞ: Her ml-de bolýar: Florfenikol …………… 300 mg.Alyjylar mahabaty ………… .1 ml.Düşündiriş: Florfenikol öý haýwanlaryndan izolirlenen Gram-pozitiw we Gram-negatiw bakteriýalaryň köpüsine garşy sintetiki giň spektrli antibiotikdir.Florfenikol ribosomal derejesinde belok sintezini saklamak bilen hereket edýär we bakteriostatikdir.Laboratoriýa synaglary, florfenikolyň iň köp izolirlenen bakteriýa patogenlerine garşy işjeňdigini görkezdi ...
 • Demir Dextran 20% sanjym

  Demir Dextran 20% sanjym

  Demir Dextran 20% sanjym GARŞY: Her ml-de bar: Demir (demir dekstran ýaly) …………………………………… .. 200 mg.B12 witamini, sianokobalamin ……………………… 200 ug Solventler mahabaty.………………………………… 1 ml.Düşündiriş: Demir dekstran profilaktika üçin ulanylýar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2