rinit bejergisi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Rinit bejergisi

Düzümi: Sin Yi, koklebur, platikodon, badam, ösümlik, angelika
Görkeziş: üsgülewük, demne, burun boşlugyndan arassa, inçe burun suwuklygy, 2-3 günden soň burun suwuklygy ýuwaş-ýuwaşdan sary bolýar, burun boşlugy we burun mukozasy dykylýar we çişýär we ýüzi çişýär.
Ulanylyşy we dozasy: 500-800 uly towuk 500ml bilen bejerilýär we dört sagadyň dowamynda jemlenýär.

Çäreler:
1) Bu önüm diňe öňüni almak üçin däl-de, gatlak rinitini bejermek üçin ulanylýar
2) Bu önümi konsentrasiýadan 4 sagadyň dowamynda içiň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler